Logo
U39 Paisatgisme Zona Retail del Centre Comercial Puerto Venecia a Saragossa.

Client: L35 Arquitectos BCN / Eurofund Investments Zaragoza, S.L.
Data del projecte: 2005
Direcció d'obra: dosAdos / Josep Consola (enginyer agrònom)
Constructora: SACYR / Viveros Arborum
Col·laboradors: Macgregor Smith Landscape Architecture
Pressupost: Jardinería 276.905 €

El criteri general dels espais exteriors de la zona “Retail” del centre comercial “Puerto Venecia” és aportar frondositat a les grans superfícies pavimentades pròpies d'un espai d'aquestes característiques, tant mateix utilitzar espècies vegetals autòctones o al·lòctones adaptades als condicionants climàtics de Saragossa.

Els espais verds es classifiquen en tres zones diferenciades pel tipus de tractament, ús i manteniment:

Les zones de façanes principals est i oest de caràcter més polit tindran un tractament vegetal més variat i la utilització de vegetació de requeriments més intensius.

Mentre que les zones de façanes laterals nord i sud estan pensades com grans portes verdes d'entrada al centre comercial, i són de requeriments intermedis.

Finalment, les zones de l'aparcament tindran un tractament més auster amb arbrat d'ombra i mínim manteniment.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos