Logo
C117 Paisatgisme pel Concurs de la Nova Seu d’Iberia a Madrid, Barajas.

Client: IBERIA
Data del projecte: Abril 2011
Superficie: 24.300 m2
Col·laboradors: Arquitecte Lider: UTE Estudio Lamela SLP- Rogers Stirk Harbour& Partners
Pressupost: Estimación 1.888.730 €

El concepte de Paisatgisme de la Nova Seu de Iberia a Madrid, neix de la idea de conservar els valors corporatius de l’empresa com son la sostenibilitat, la integració paisatgística, la optimització de recursos i la eficiència en el manteniment.

El projecte es divideix en varies zones:Les primeres, les àrees de l’entorn de l’edifici, es proposen amb un tractament natural conservant les formes orgàniques i sinuoses del paisatge i amb especies autòctones i sostenibles.

En canvi les zones verdes interiors estan relacionades amb els usos de l’edifici i tenen un caràcter geomètric, con especies ornamentals adaptades al microclima suavitzat per la inèrcia de l’edifici.
Finalment, es proposa que les cobertes de l’edifici siguin verdes i ecològiques, i el seu disseny segueix la geometria cromàtica de “codi de barres” representant una abstracció de la imatge d’innovació tecnològica de la nova Seu.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos