Logo
C140 Concurs Paisatgisme per al Projecte i Construcció de la fase 3 (AA3) de la seu de l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior(OAMI) a Alacant.

Client: VIAS / L35 Madrid Arquitectos / BAC
Data del projecte: Octubre 2015
Superficie: 31.046 m²
Col·laboradors: Arquitecte Lider: L35 Madrid
Pressupost: 1.964.724,24 €

El concepte general de Paisatgisme, parteix de la idea central de conservar els valors corporatius de l'OAMI com són, la sostenibilitat, la integració paisatgística, el respecte al medi ambient, l'optimització de recursos i l'eficiència en el manteniment, complint els requisits de la certificació BREEAM.

Tant mateix la proposta l’emfatitza la utilització de comunitats vegetals semiàrides d'alt valor ecològic i les formes orgàniques i ondulades de la topografia, creant un contrast amb la cinta unificadora dels recorreguts de vianants al voltant de l'OAMI dotant al nou paisatge d'una identitat pròpia i singular.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos