Logo
C09 Idees de Paisatgisme pel Concurs del Centre Cultural de la Plaça de Catalunya
al Prat de Llobregat. Barcelona.
GUANYADORS DEL CONCURS.


Client: Brullet i Associats, S.L. / Ajuntament del Prat de Llobregat
Data del projecte: Octubre 2001
Superficie: 14.766 m²

“L’acció d’inundar o “estanyar” els camps de conreu és una pràctica tradicional molt comuna entre els pagesos del Delta del Llobregat, especialment al Prat des de molt antic.”

Atenent a que El Prat té tot els seu territori al Delta del Llobregat i que sempre ha estat marcat per les peculiaritats del seu medi natural i per la relació de la seva trama urbana i agrícola, es proposa una ordenació del verd atesa a aquestes peculiaritats, amb la presència de l’aigua com a element conductor del projecte.

El projecte de paisatgisme proposa un sistema de canals de reg vistos, intercalats amb alineacions d’arbrat de ribera de port columnar.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos