Logo
U27 Projecte Executiu dels Patis interiors de l’Aparcament de la Nova Àrea Terminal de
Madrid-Barajas.


Client: U.T.E. Estudio Lamela / Richard Rogers / AENA
Data del projecte: Novembre 2002 - Gener 2003
Data de construcció: Octubre 2003 - Setembre 2004
Superficie: 840 m²
Direcció d'obra: Estudio Lamela / Richard Rogers / DosAdos
Constructora: FERROVIAL - AGROMAN
Pressupost: 49.219,89€

Als dotze patis interiors de l’aparcament de la Nova Àrea Terminal de Madrid Barajas, es proposa la col•locació de blocs de roca de granit sense polir sobre una capa de graves com a elements esculturals.

Els blocs de granit procedeixen de la mateixa pedrera de Segovia que el paviment de granit blanc cristall de l’interior de l’aparcament.
Es projecten 24 peces, 2 per cada pati, de mides 1,50 x 1,80 x 1,20 m, suposant un total de 81 m3 de roca de granit sense polir.

Per problemes d’accés a l’interior de l’aparcament durant l’execució, es procedeix a la descomposició dels blocs en daus i lloses rectangulars seguint. un especejament específic per a cada pati, obtenint diferents composicions, i ambients.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos