Logo
P17 Proposta de recuperació ambiental dels marges del Riu Llobregat de Martorell al Mar.

Client: ACA Agència Catalana de l'Aigua/ Generalitat de Catalunya: Medi Ambient
Data del projecte: Desembre 2001
Superficie: 30 Km
Col·laboradors: Fundació Natura
Pressupost: 8.650.175 €

L’àmbit d’actuació de restauració ambiental, comprèn els marges del riu Llobregat entre el "Pont del Diable", a Martorell, i la desembocadura, al Prat de Llobregat, amb una longitud total d’uns 30 Km.

Els objectius principals del projecte, són la millora ambiental del riu des del punt de vista ecològic, perquè pugui funcionar com a corredor ecològic i amb la finalitat de recuperar els seus valors naturals i la seva biodiversitat.

També es proposa fomentar el gaudir del riu per part de la població, considerant eixos integradors longitudinals i actuacions puntuals a les zones més properes a les poblacions sempre que no entrin en conflicte amb els valors naturals del riu.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos