Logo
P21-Projecte de restauració ambiental i condicionament per a l’ús públic de l’àrea de Servei de l’Autopista A-7 al Montseny. Barcelona

Client: Fundació Natura/Fundació Castell de Foix
Data del projecte: Febrer 2002
Data de construcció: Abril 2002 – Juny 2002
Superficie: 9.4 Ha
Direcció d'obra: Fundació Natura
Constructora: NATURALEA
Pressupost: 31.683 €

Aquest projecte té la finalitat de millorar la qualitat paisatgística de l’àrea de servei del Montseny Nord, a l’autopista A-7, potenciar els seus valors naturals i en concret la biodiversitat, i finalment educar i sensibilitzar els usuaris de l’àrea en els aspectes relatius al patrimoni natural.

Les actuacions proposades són, la millora del bosc existent, el tractament paisatgístic del seu entorn immediat, i el condicionament d’un itinerari naturalístic de passeig.

També es proposa la senyalització i interpretació dels valors naturals i culturals de la zona, i la millora de les infraestructures destinades a l’ús públic.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos