Logo
U44 Projecte Executiu dels Espais Exteriors de la Nova Quirón. Barcelona.

Client: Brullet i Pineda Aquitectes
Data del projecte: Gener-Maig 2007
Data de construcció: Maig-Juliol 2007
Superficie: 1.945 m²
Direcció d'obra: Pinearq / dosAdos
Constructora: DRAGADOS / ACYSA Jardineria
Pressupost: 136.515,65 €

Les zones verdes exteriors de la Nova Quiron, es caracteritzen per la seva fragmentació a l ‘espai en un terreny en forta pendent i en diferents nivells, i pel seu emplaçament en un entorn urbà molt transitat.

El criteri general pels espais exteriors és crear una imatge verda i frondosa de conjunt entre el carrer i l’Hospital, amb una doble funció, com a pantalla visual i acústica, i com a franja ornamental d’interès estacional, incorporant una nota verda als diferents nivells exteriors de l’ hospital.

També s’han tingut en compte, per a la selecció dels especímens vegetals, els condicionants climàtics de la zona i temes de manteniment.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos