Logo
U37 Projecte Executiu de Paisatgisme del Parc Empresarial Hines Sant Cugat A7. Barcelona.

Client: S.T.A. SAMSÒ / HINES
Data del projecte: Maig 2004-Maig 2005
Data de construcció: Setembre 2006-Abril 2007
Superficie: 8,8 Ha - Zones comuns 9.100 m²
Direcció d'obra: S.T.A. Samsò arquitectes /dosAdos
Constructora: BENJUMEA / Jardineria Moix
Pressupost: 1.155.111,06 €

El Parc Empresarial Hines Sant Cugat A7, es caracteritza pel gran potencial paisatgístic del seu entorn; envoltat a l'oest per la riera de Ferrussons, amb visuals a la muntanya de Collserola al sud, i limitat per avingudes arbrades en els límits nord i est.

El criteri general dels nous espais exteriors és preservar aquesta imatge natural de conjunt, classificant els espais en tres zones diferenciades pel tipus de tractament, gestió, manteniment i ús.

Les zones de l'anella verda exterior, de caràcter natural, es proposen amb un bosc mixt autòcton, les zones de l'entorn de les oficines, de tractament mixt, amb prats naturals de gestió variada i finalment les places i zones comunes, tindran un tractament més formal seguint la geometria radial dels edificis que determinen jardins cromàtics.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos