Logo
P53 Millora al Pla de Restauració de la Pedrera de Vallcarca al Garraf. Barcelona.

Client: Acció Natura / Uniland
Data del projecte: Gener 2008
Superficie: 202,3 Ha
Col·laboradors: ECAFIR, S.L.
Pressupost: 7.682.205,79 €

Els objectius del Projecte de millora del Pla de Restauració de la Pedrera de Vallcarca són complementar el programa de restauració existent amb dos propòsits principals, la millora paisatgística i la conservació de la biodiversitat pròpia del Massís del Garraf.

El projecte de millora proposa la creació d’un mosaic de vuit tipus d’hàbitats naturals i semi naturals típicament mediterranis d’elevat valor estètic propis del Garraf.

Aquests ambients contribuiran a fomentar l’hàbitat per les espècies de més interès de la fauna del massís del Garraf, com l’Àliga Cuabarrada i la Tortuga Mediterrània.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos