Logo
P51 Millores mediambientals de la nova bassa de reg per la comunitat de regants a Manacor. <BR>Mallorca

Client: EXAGIN S.A.
Data del projecte: Juliol 2007
Superficie: 78.751 m²
Col·laboradors: Francesc Giró, Bióleg

El Ministeri d’ Agricultura, Pesca i Alimentació proposa la construcció d’ una bassa de reg destinada a la comunitat de regants de Manacor.

La bassa projectada se situa a un terreny privat ocupat actualment per conreus i confrontant amb un camp de golf de 9 forats de la mateixa finca d’un hotel rural.

El projecte integra la bassa de reg des del punt de vista paisatgístic adaptant la seva forma a una llacuna natural i al mateix temps adequant-la com a hàbitat semi natural aquàtic pel benefici de la flora i fauna autòctones, i també pel gaudiment dels clients i visitants de l’ hotel.
© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos