Logo
J05 Projecte Executiu de l’espai exterior d’un habitatge unifamiliar al Carrer Camí de Vallvidrera. Barcelona

Client: Particular
Data del projecte: Setembre 2001-Gener 2002
Data de construcció: Abril-Juliol 2002
Superficie: 233 m²
Direcció d'obra: dosAdos / KANDA
Constructora: KANDA / JARDINERS, S.L. / TALLERS FLORIACH, S.L.

© 2009 Tots els drets reservats - dosAdos